Σάββατο 21 Απριλίου 2012

Θα 'οδεύουν' με καμάρι...Ο Βασίλης Γεωργάτος ανέλαβε την πρωτοβουλία 
και σχεδίασε μια νέα εκδρομή του Vespa Forum Hellas
Την Κυριακή λοιπόν, 20 Μαΐου στην διαδρομή 
για την Κακή Θάλασσα Κερατέα, Αττικής... 
μην ξαφνιστείτε αν συναντήσετε τους φίλους 
της Vespa, Lambretta η και Serveta να 'οδεύουν' με καμάρι. 
Αν και οι λεπτομέρειες για τον τόπο συνάντησης, 
της διαδρομής και τα ωράρια θα ανακοινωθούν σύντομα... 
τα όμορφα δίτροχα ετοιμάζωντε από τους ευτυχείς κατόχους.


... επισκεφτείτε το Vespa Forum Hellas