Σάββατο 5 Μαΐου 2012

Το φωτογραφικό ταξίδι, συνεχίζεται...


Το χθες και το σήμερα παραχωρεί ευχάριστα. 
Στη θέση του παρελθόντος οι αναπαλαιωμένες όμορφες, 
Lambretta και Vespa και στη θέση του τώρα οι χαρούμενοι, αναβάτες τους. 
Μαζί, άνθρωποι και 'μηχανές' στις εικόνες, τις μυρωδιές 
και την αίσθηση που αφήνουν οι τόποι όταν τους έχεις περπατήσει καλά, 
όταν τους έχεις ζυμώσει μες στην καρδιά σου... 
Το φωτογραφικό ταξίδι, που δημιουργήσαμε 
στην εκδρομή του Lambretta Club Hellas, συνεχίζεται...


Δείτε τις φωτογραφίες: