Τετάρτη 18 Απριλίου 2012

Φιλόσοφος της αέναης κίνησης...


Ο Ηράκλειτος. διακήρυττε πως όλα μεταβάλλονται, 
τίποτε δε μένει σταθερό, ακίνητο: 
'τα πάντα ρει, δις εις τον αυτόν ποταμόν ουκ αν εμβαίης, 
αεί γίγνεσθαι και μεταβάλλεσθαι και μηδέποτε το αυτό μένειν'. 
Την αδιάκοπη αυτή κίνηση, κατά την οποία 
τα πάντα γίνονται και καταστρέφονται, 
ο Ηράκλειτος την έβλεπε ως μια αέναη πάλη αντίθετων αρχών, 
'εναντιοδρομία': 'πάντα κατ' έριν γίγνεσθαι'. 
Την κίνηση αυτή και την αλλαγή 
την υπηρετούν ευεργετικές αντιθέσεις... 
Πράγματι πόσο όμορφα αισθάνεσαι 
οδηγώντας μία Lambretta, Vespa ή Serveta! 

Φωτογραφίες με την τεχνική, panning

Vespa Rally (Series 2)


Περισσότερα:
http://manivespa.blogspot.com/p/vespa.html

Ως εικαστική... φόρμα!


Με εκφραστική γλώσσα με τα ολοκάθαρα... 
χρώματα ή με 'άχρωμη' άποψη, 
τοποθετούνται στον 'καμβά' 
μ’ ένα ιδιότυπο τρόπο με γοργές ενεργητικές 
κυματιστές 'φωτογραφικές' πινελιές...
που δε φανερώνει μόνο την βιαιότητα των αισθημάτων
αλλά και μια έντονη ηδονή που προέρχεται 
από την πράξη της οδήγησης ή την οπτική επαφή 
με μία Vespa, Lambretta ή Serveta. 
Μια πράξη που φαίνεται να γίνεται... 
κάτω από δυνατές παρορμήσεις, 
αυτόματα, σχεδόν ασυνείδητα...

Art Vespa, Lambretta... Serveta