Τετάρτη 18 Απριλίου 2012

Φιλόσοφος της αέναης κίνησης...


Ο Ηράκλειτος. διακήρυττε πως όλα μεταβάλλονται, 
τίποτε δε μένει σταθερό, ακίνητο: 
'τα πάντα ρει, δις εις τον αυτόν ποταμόν ουκ αν εμβαίης, 
αεί γίγνεσθαι και μεταβάλλεσθαι και μηδέποτε το αυτό μένειν'. 
Την αδιάκοπη αυτή κίνηση, κατά την οποία 
τα πάντα γίνονται και καταστρέφονται, 
ο Ηράκλειτος την έβλεπε ως μια αέναη πάλη αντίθετων αρχών, 
'εναντιοδρομία': 'πάντα κατ' έριν γίγνεσθαι'. 
Την κίνηση αυτή και την αλλαγή 
την υπηρετούν ευεργετικές αντιθέσεις... 
Πράγματι πόσο όμορφα αισθάνεσαι 
οδηγώντας μία Lambretta, Vespa ή Serveta! 

Φωτογραφίες με την τεχνική, panning

Δεν υπάρχουν σχόλια: