Σάββατο 30 Ιουνίου 2012

Ξεχωριστό λήμμα...

... στο Zingarelli (Σαν να λέμε στου Ελευθερουδάκη...), ο ορισμός της λέξης Vespa (με τη σημασία του δίτροχου...), δεν αποτελεί υπο-ορισμό στην έννοια του εντόμου, αλλά παρατίθεται ως ξεχωριστό λήμμα!